[Review] Tôi đi nhổ răng ở Nha khoa MEDDental – Nhổ răng khôn số 8

Nhổ răng ở Nha khoa MEDDental

Xin chào,

Đây là lần thứ hai tôi đi nhổ răng số 8 hay răng khôn. Lần trước tôi nhổ răng ở bệnh viện Thu Cúc, bạn có thể bấm vào link để đọc bài trước của tôi.
Trước đây tôi đã nhổ 2 răng số 8 ở bên trái, hàm trên và hàm dưới. Lần này tôi chỉ nhổ 1 răng số 8 hàm trên bên phải thôi. Vì nó mọc nghiêng ra ngoài má và cũng bị sâu rồi nên hay gây ra tình trạng viêm lợi và má của tôi, ngoài ra thì đồ ăn hay bị vướng vào rất khó chịu nên nhổ đi để giải quyết những vấn đề này.

Đọc tiếp