Chuyên mục: Đọc sách

Tôi không thích đọc sách cho lắm.
Nhưng đọc sách làm tâm hồn của tôi đẹp hơn.
Nên tôi đọc sách.