BÍ MẬT – Gửi email tự động sau đăng ký qua Google Biểu mẫu

Xin chào,
Có thể bạn chưa biết, Google Biểu mẫu có thể gửi được email phản hồi tự động sau khi khách hàng đăng ký thông tin qua form.
Nếu bạn đang dùng Google biểu mẫu để nhận các đăng ký từ khách hàng thì bạn có thể gửi cho họ một email cảm ơn sau khi họ đăng ký. Mình sẽ hướng dẫn bạn trong bài viết này.

Gửi email phản hồi bằng Google Biểu mẫu

Video hướng dẫn Gửi email tự động sau đăng ký Google biểu mẫu

 

Code trong video

function guiEmail (e) {

// truyền vào biến e để lấy giá trị từ biểu mẫu
var email = e.values[2]; //Lấy giá trị của cột số 2 lưu vào biến email
var name = e.values[1]; //Lấy giá trị của cột số 1 lưu vào biến name
var tel = e.values[3]; //Lấy giá trị của cột số 3 lưu vào biến tel
var subject = 'Cảm ơn ' + name + ' đã đăng ký tham dự sự kiện'; //Tiêu đề email
var body = 'Xin chào ' + name + '<br /><br />'; //Nội dung email
body = body + 'Cảm ơn bạn đã đăng ký tham dự sự kiện của chúng tôi. Dưới đây là thông tin đăng ký của bạn: <br />';
body = body + 'Họ tên: ' + name + '<br />';
body = body + 'Email: ' + email + '<br />';
body = body + 'Số điện thoại: ' + tel + '<br /><br />';
body = body + 'Hẹn gặp bạn tại sự kiện.<br />';

MailApp.sendEmail({
to: email,
subject: subject,
htmlBody: body
});

}

Vài lưu ý

Email được gửi khi khách hàng gửi thông tin
Email gửi đi là email của người tạo biểu mẫu
Mỗi ngày chỉ được gửi tối đa 500 email (tài khoản gmail thông thường).
Bạn có thể tìm hiểu thêm về MailApp Class của Google tại đây
https://developers.google.com/apps-script/reference/mail/mail-app
Nếu có câu hỏi, hãy comment bên dưới hoặc gửi tin nhắn cho mình 🙂