2024 – Hướng dẫn Gửi email tự động sau đăng ký Google Biểu mẫu

Xin chào,
Có thể bạn chưa biết, Google Biểu mẫu có thể gửi được email phản hồi tự động sau khi khách hàng đăng ký thông tin qua form.
Nếu bạn đang dùng Google biểu mẫu để nhận các đăng ký từ khách hàng thì bạn có thể gửi cho họ một email cảm ơn sau khi họ đăng ký. Mình sẽ hướng dẫn bạn trong bài viết này.

Gửi email phản hồi bằng Google Biểu mẫu

Video hướng dẫn Gửi email tự động sau đăng ký Google biểu mẫu

Cập nhật các thay đổi về giao diện trong năm 2022:

Hướng dẫn cũ:

Code trong video

function guiEmail (e) {

// truyền vào biến e để lấy giá trị từ biểu mẫu
var email = e.values[2]; //Lấy giá trị của cột số 2 lưu vào biến email
var name = e.values[1]; //Lấy giá trị của cột số 1 lưu vào biến name
var tel = e.values[3]; //Lấy giá trị của cột số 3 lưu vào biến tel
var subject = 'Cảm ơn ' + name + ' đã đăng ký tham dự sự kiện'; //Tiêu đề email
var body = 'Xin chào ' + name + '<br /><br />'; //Nội dung email
body = body + 'Cảm ơn bạn đã đăng ký tham dự sự kiện của chúng tôi. Dưới đây là thông tin đăng ký của bạn: <br />';
body = body + 'Họ tên: ' + name + '<br />';
body = body + 'Email: ' + email + '<br />';
body = body + 'Số điện thoại: ' + tel + '<br /><br />';
body = body + 'Hẹn gặp bạn tại sự kiện.<br />';

MailApp.sendEmail({
to: email,
subject: subject,
htmlBody: body
});

}

Vài lưu ý

Email được gửi khi khách hàng gửi thông tin
Email gửi đi là email của người tạo biểu mẫu
Mỗi ngày chỉ được gửi tối đa 500 email (tài khoản gmail thông thường).
Bạn có thể tìm hiểu thêm về MailApp Class của Google tại đây
https://developers.google.com/apps-script/reference/mail/mail-app
Nếu có câu hỏi, hãy comment bên dưới hoặc gửi tin nhắn cho mình 🙂
.
.
— UPDATE —

Hướng dẫn soạn thảo nội dung email theo ý muốn

Yêu cầu: Tăng độ dài nội dung email thì làm thế nào? Muốn thêm in đậm, in nghiêng, thêm màu sắc cho email thì làm thế nào?
Hướng dẫn:
Bước 1: Truy cập đường link: https://kieuquangvinh.com/html-editor-online/ để soạn thảo nội dung email theo ý muốn.
Bước 2: Copy mã html của nội dung email vừa soạn thảo. Truy cập đường link https://www.textfixer.com/tools/remove-line-breaks.php để loại bỏ dấu xuống dòng. Làm cho toàn bộ mã html vừa copy ở trên cùng một dòng.
Bước 3: Copy mã html trên một dòng vừa tạo được vào trình chỉnh sửa tập lệnh của google sheet và lưu lại.

Video hướng dẫn

.
.
— UPDATE —

Gửi email theo vùng địa lý sau đăng ký

Yêu cầu: Biểu mẫu có cột Tỉnh/Thành phố. Làm thế nào để chỉ gửi email cho những người ở Tp Hà Nội?

Giải pháp: So sánh giá trị cột Tỉnh/Thành phố. Nếu bằng Hà Nội thì gửi email, nếu không thì bỏ qua.

Mở rộng: Có thể mở rộng thêm ra các tỉnh thành phố khác và có thể thay đổi nội dung email theo từng thành phố nếu muốn.

Video hướng dẫn

Code trong video

function guiEmail (e) {
// truyền vào biến e để lấy giá trị từ biểu mẫu
var email = e.values[2]; //Lấy giá trị của cột số 2 lưu vào biến email
var name = e.values[1]; //Lấy giá trị của cột số 1 lưu vào biến name
var tel = e.values[3]; //Lấy giá trị của cột số 3 lưu vào biến tel
var city = e.values[4]; // Lấy giá trị của cột số 4 lưu vào biến city
if (city.split(" ")[0] == "1") {
var subject = 'Cảm ơn ' + name + ' đã đăng ký tham dự sự kiện'; //Tiêu đề email
var body = 'Xin chào ' + name + '<br /><br />'; //Nội dung email
body = body + 'Cảm ơn bạn đã đăng ký tham dự sự kiện của chúng tôi. Dưới đây là thông tin đăng ký của bạn: <br />';
body = body + 'Họ tên: ' + name + '<br />';
body = body + 'Email: ' + email + '<br />';
body = body + 'Số điện thoại: ' + tel + '<br /><br />';
body = body + 'Hẹn gặp bạn tại sự kiện.<br />';
MailApp.sendEmail({
to: email,
subject: subject,
htmlBody: body
});
}
}

— UPDATE —

GỬI EMAIL VỚI 2 ĐIỀU KIỆN LỌC

Yêu cầu:
Một đơn vị có 2 cơ sở, mỗi cơ sở có nhiều nhân viên kỹ thuật xử lý các nhóm công việc khác nhau.
Các nhân viên của cơ sở sẽ gửi các yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật thông qua Google biểu mẫu.
Trong biểu mẫu sẽ cho phép chọn cơ sở và nhóm công việc.
Từ yêu cầu hỗ trợ của nhân viên gửi lên, viết code để gửi email tới đúng nhân viên kỹ thuật của cơ sở được yêu cầu
và đúng nhóm công việc mà nhân viên kỹ thuật đó phụ trách.

Ví dụ:
Nhân viên Kỹ thuật 0 của Cơ sở 1 phụ trách nhóm công việc 1
Nhân viên Kỹ thuật 1 của Cơ sở 1 phụ trách nhóm công việc 2
Nhân viên Kỹ thuật 2 của Cơ sở 2 phụ trách nhóm công việc 1
Nhân viên Kỹ thuật 3 của Cơ sở 2 phụ trách nhóm công việc 2

=> Các nhân viên kỹ thuật sẽ nhận được email yêu cầu hỗ trợ tương ứng với cơ sở họ đang làm việc
và nhóm công việc họ đang phụ trách.

Video hướng dẫn

Code trong video

function guiEmail (e) {

// truyền vào biến e để lấy giá trị từ biểu mẫu
var ID_Phieu = e.values[0];
var Co_so = e.values[1];
var Don_vi = e.values[2];
var Vi_Tri_Phong = e.values[3];
var Noi_Dung_Yeu_Cau = e.values[4];
var Nhom_Cong_Viec = e.values[6];
var Nguoi_Yeu_Cau = e.values[7];
var Tel = e.values[9];
var Email_KT_0 = "kt0@gmail.com"; //KT0 xử lý vấn đề của CS1 Nhóm công việc 1
var Email_KT_1 = "kt1@gmail.com"; //KT1 xử lý vấn đề của CS1 Nhóm công việc 2
var Email_KT_2 = "kt2@hotmail.com"; //KT2 xử lý vấn đề của CS2 Nhóm công việc 1
var Email_KT_3 = "kt3@gmail.com"; //KT3 xử lý vấn đề của CS2 Nhóm công việc 2
// Viết nội dung email lưu vào biến body
var subject = '[PHIẾU YÊU CẦU SỬA CHỮA] '+ ID_Phieu +' - ' + Don_vi + ' Gửi yêu cầu sửa chữa'; //Tiêu đề email
var body = 'Đề nghị các nhân viên Phòng CNTT, nhận yêu cầu và liên hệ với người yêu cầu trong vòng 15 phút kể từ khi nhận được Email<br /><br />'; //Nội dung email
body = body + 'Dưới đây là thông tin yêu cầu: <br />';
body = body + 'Mã phiếu: ' + ID_Phieu + '<br />';
body = body + 'Cơ sở: ' + Co_so + '<br />';
body = body + 'Đơn vị: ' + Don_vi + '<br /><br />';
body = body + 'Vị trí phòng: ' + Vi_Tri_Phong + '<br /><br />';
body = body + 'Nội dung yêu cầu: ' + Noi_Dung_Yeu_Cau + '<br /><br />';
body = body + 'Nhóm công việc: ' + Nhom_Cong_Viec + '<br /><br />';
body = body + 'Người yêu cầu: ' + Nguoi_Yeu_Cau + '<br /><br />';
body = body + 'Điện thoại người yêu cầu: ' + Tel + '<br /><br />';
var nguoinhan = '';
// Kiểm tra Cơ sở 1
if (Co_so.split(" ")[0] == "1") {
// Nếu là cơ sở 1 thì kiểm tra tiếp nhóm nội dung công việc
if (Nhom_Cong_Viec.split(" ")[0] == "1") {
// Nếu là nhóm công việc 1 thì gửi email cho kỹ thuật 0
nguoinhan = Email_KT_0;
}
if (Nhom_Cong_Viec.split(" ")[0] == "2") {
// Nếu là nhóm công việc 2 thì gửi email cho kỹ thuật 1
nguoinhan = Email_KT_1;
}
}
// Kiểm tra Cơ sở 2
if (Co_so.split(" ")[0] == "2") {
// Nếu là cơ sở 2 thì kiểm tra tiếp nhóm nội dung công việc
if (Nhom_Cong_Viec.split(" ")[0] == "1") {
// Nếu là nhóm công việc 1 thì gửi email cho kỹ thuật 2
nguoinhan = Email_KT_2;
}
if (Nhom_Cong_Viec.split(" ")[0] == "2") {
// Nếu là nhóm công việc 2 thì gửi email cho kỹ thuật 3
nguoinhan = Email_KT_3;
}
}
// Kết thúc kiểm tra cơ sở và nhóm công việc
// Bắt đầu gửi email
MailApp.sendEmail({
to: nguoinhan,
bcc: Email_KT_1 + ',' + Email_KT_2 + ',' + Email_KT_3,
subject: subject,
htmlBody: body
});

}

 

4.5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
70 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tâm
Tâm
5 năm trước

Chào bạn, cám ơn video hướng dẫn thật hữu ich.
Trong quá trình làm thì mình gặp một vẫn đề như sau:
+ Khi bấm vào “Các kích hoạt của dự án hiện tại” thì mail của mình hiện ra không giống bạn. Cụ thể là nó chuyển mình đến 1 trang nhứ sau :”https://script.google.com/home/projects/1XxDOqnndmXVqC93bJowwplgyK_v6g2Ni3RbA8le0a_Y3A7MQCrL7lums/triggers?owned_by=1″ nên mình không thể tiến hành các bước tiếp theo được,
Bạn có thể giúp mình xem xét vấn đề này với nhé.

SỸ ANH
SỸ ANH
4 năm trước

CHO EM HỎI CHÚT Ạ

EM GHI CẤU TRÚC GIỐNG NHƯ ANH, NHƯNG GHI GỬI MAIL THÌ LẠI KHÔNG RA NỘI DUNG Ạ

Nhật Trường
Nhật Trường
4 năm trước

Để có thể chèn ảnh vào thì dùng lệnh code nào vậy bạn, mình có xem qua lệnh code html search trên GG

=
nhưng không biết chèn sao, bạn có thể hướng dẫn mình được không?

Linh
Linh
4 năm trước

Chào anh, Em muốn gửi email cho hai nhóm khách hàng là người Việt và người sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh khi khách hàng làm khảo sát (khá giống trường hợp gửi theo thành phố như trong bài viết của anh). Cụ thể là nếu khách chọn tiếng Việt sẽ được gửi nội dung email tiếng Việt; khách chọn làm khảo sát bằng tiếng Anh thì sẽ gửi email nội dung tiếng Anh. Em có thử làm theo cách anh hướng dẫn như trên bài nhưng chắc không đúng cách nên nó không ra. Và ở dòng code: if… Đọc tiếp »

Duong Huyen
Duong Huyen
3 năm trước
Trả lời  Kiều Vinh

Mình cũng bị lỗi này bạn xem giúp mình với

Trần Tuấn Long
Trần Tuấn Long
4 năm trước

Để chèn file (file này có sẵn trong gg Driver) thì dùng code nào ạ. rất cảm ơn bạn

NGUYEN NGOC DUNG
NGUYEN NGOC DUNG
3 năm trước

Mình đã xem và làm được, video hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể. Trong quá trình làm cũng có chút nhầm lẫn nhưng mình đã hỏi và được bạn Vinh hướng dẫn lại. Cảm ơn bạn rất nhiều

Duong Huyen
Duong Huyen
3 năm trước

Cảm ơn Vinh rất nhiều, em rất nhiệt tình hướng dẫn chi tiết để mình chạy được ứng dụng phù hợp với công việc.

NGUYEN NGOC DUNG
NGUYEN NGOC DUNG
3 năm trước

Chào bạn, bạn cho mình hỏi form của mình đăng ký 1 ngày khoảng 2-300 lần. (<500). Nhưng sao nhiều mail vẫn bị báo lỗi ” Dịch vụ bị gọi quá nhiều lần trong 1 ngày”. Bạn chỉ giúp mình cách khắc phục được ko? Cảm ơn bạn nhiều

kqv.jpg
Nguyệt
Nguyệt
3 năm trước

Em gõ code như a hướng dẫn, nhưng khi chạy thì báo lỗi “TypeError: Cannot read property ‘values’ of underfined (dòng 3, têm “Mã”) ” Em không biết sửa như thế nào ạ?

Phan Nguyên
3 năm trước

ok

Lần cuối chỉnh sửa 3 năm trước bởi Phan Nguyên
Phan Nguyên
3 năm trước

Sao mình làm nhưng khi bấm chạy tập lệnh thì báo lỗi như này

Untitled.png
NGUYEN NGOC DUNG
NGUYEN NGOC DUNG
3 năm trước

14:01:56LỗiTypeError: Cannot read property ‘values’ of undefined
guiEmail@ Mã.gs:4
Chào bạn, lúc trước mình làm theo hướng dẫn của bạn thì được rồi nhưng giờ hình như thay đổi gì, nó lại báo lỗi bạn ạ. mình gửi mã lỗi ở trên bạn xem giúp mình được ko

Minh Hau
Minh Hau
3 năm trước
Trả lời  NGUYEN NGOC DUNG

EM cũng gặp lỗi tương tự ah, đang đợi anh Vinh hướng dẫn thêm

Daitran
Daitran
3 năm trước
Trả lời  NGUYEN NGOC DUNG

gặp lỗi như bạn, không biét làm sao? Ai đã làm được xin hướng dẫn giúp ạ

Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
3 năm trước

Dạ a ơi, làm sao để chỉ gửi email cho trường vừa mới được thêm tự động vào biểu mẫu thôi ạ

Thuy Hang
Thuy Hang
3 năm trước

Chào bạn,
Mình thực hiện email trả lời tự động giống như bạn tuy nhiên giao diện không giống như bạn hướng dẫn. NHờ bạn hướng dẫn giúp mình nhé. Mình cảm ơn

Lần cuối chỉnh sửa 3 năm trước bởi Kiều Vinh
Yến Thu
Yến Thu
3 năm trước

Mình bị hiện lỗi Syntax error: SyntaxError: Unexpected token ‘<‘ line: 5 file: Code.gs
Code của line 5 nếu chưa remove line break là:
<div>&nbsp;</div>

Loan
Loan
3 năm trước

anh ơi cho e hỏi chút làm sao để mail tự động này khi đến hộp thư của khách hàng không vào mục spam.
em cảm ơn ạ!

huyen
huyen
2 năm trước

Em làm theo hướng dẫn nhưng ra lỗi
TypeError: Cannot read property ‘values’ of undefined
guiEmail@ Code.gs:4

Nhờ anh xem giúp em với ạ

của
của
2 năm trước

a ơi cho em hỏi ví dụ mình tạo một from đơn hàng ví dụ trên from có những mặt hàng a,b,c,d để khách điền số lượng ví dụ khách chỉ điền số lượng mặt hàng a với c còn b với d để trống thì khi e code em code để gửi mail cho khách em chỉ biết code thể hiện một lúc tất cả sản phẩm thôi cái nào có thì hiện giá trị cái nào ko thì rõng chứ hk biết code chỉ cho ra những sản phẩm có order thôi mong anh chỉ em với ạ… Đọc tiếp »

Thảo
Thảo
2 năm trước

Anh ơi, em có làm thử theo như anh hướng dẫn thì em đã làm được thành công rồi. Em muốn tạo email mà có thể đính kèm file luôn, anh có thể chỉ em viết code thêm trong trường hợp này được ko?
Với em đang muốn gửi email tự động từ sender hiển thị là 1 tài khoản alias khác mà dùng tài khoản cá nhân của em để đăng nhập, ko biết có thể hỗ trợ em thêm phần gửi từ tài khoản alias được ko?

Lần cuối chỉnh sửa 2 năm trước bởi Thảo
Dũng
Dũng
2 năm trước

hello a, cám ơn a vì sự đóng góp này
cho e hỏi a có thể reup bài cuối được ko ạ, hiện tại clip yotube đã die r ko xem dc ạ!
thks a đã hỗ trợ ạ

Lê Quang Nhật
Lê Quang Nhật
2 năm trước
Trả lời  Dũng

Bác làm được video trên sẽ làm được video dưới mà

Ngân
Ngân
2 năm trước

làm thế nào để xuống dòng ạ? mail của em nó dính hết vào nhau ạ!

Minh
Minh
2 năm trước

Chào bạn .thanks bạn, rất dễ làm. mình làm theo đã ok . nhưng có một sô mail đã đăng ký nhưng ko nhận đc mail trả lời là bị sao bạn ha.

Anonymous
Anonymous
2 năm trước

Cho em hỏi là làm sao để email được gửi có cả chữ kỹ đã set trên gmail ạ?

Canh
2 năm trước

Cảm ơn bạn rất nhiều, hướng dẫn dễ hiểu. Ở phần check điều kiện theo thành phố để gửi, mình nghĩ nên để như sau sẽ dễ hiểu, dễ làm hơn là sử dụng split: if (city_FromForm == "Hà Nội"){... Hi vọng bạn có thể làm 1 bài hướng dẫn khác về việc gửi email với Google Apps Script nhưng không qua trigger Google form, mà check theo điều kiện ở 1 cột nào đó. Ví dụ data được nhập thủ công vào Google Sheet, nếu ở cột “City” có dòng nào là Hà Nội thì sẽ gửi nội dung… Đọc tiếp »

Đức Anh Đặng
Đức Anh Đặng
2 năm trước

Chào anh, em gặp lỗi khi thêm trình kích hoạt, sau khi em lưu và google bắt đăng nhập thì google tiếp tục báo là có nguy hiểm và không cho sử dụng ứng dụng. Em sửa lỗi này thế nào ạ

Screenshot_1.png
Le Anh
Le Anh
2 năm trước

Chào bạn, cho mình hỏi trong menu công cụ google sheet của mình lại không có trình chỉnh sửa tập lệnh (xem hình) vậy làm sao vào mục đó vậy bạn?
Ghi chú: mình thử share file google sheet đó cho bạn mình thì khi mở file đó trong tài khoản của bạn mình lại có mục “scipt editor”.

Linh
Linh
2 năm trước

Anh ơi cho em hỏi, em đã làm giống như code anh hướng dẫn tuy nhiên nhận được báo lỗi là “TypeError: Cannot read property ‘values’ of undefined
Guiemail@ Code.gs:2”. Anh hướng dẫn giúp em trường hợp này với ạ.
Cảm ơn anh nhiều!

Trần Khánh Hưng
Trần Khánh Hưng
2 năm trước

Chào anh ạ, em rất cảm ơn vì video hữu ích của anh. Mọi bước em làm theo anh đều rất mượt, em có thể tùy chỉnh mọi nội dung em muốn. Nhưng em gặp một vấn đề với biến name, đó là em muốn thay đổi kích cỡ nội dung lấy từ biến name nhưng em không biết cú pháp. Nếu được anh có thể chỉ em tất cả mọi thứ để có thể trang trí nội dung rút ra từ biến name nha.
Cảm ơn anh nhiều lắm ạ

image_2021-12-05_001115.png
Trần Khánh Hưng
Trần Khánh Hưng
2 năm trước
Trả lời  Kiều Vinh

Như anh thấy trên hình là văn bản “Trần Khánh Hưng” em lấy từ cột tên trong sheet của em ra và dòng ở trên nội dung em gõ vào trên html editor của anh, nhưng kích cỡ của giá trị name lấy từ sheet chỉ giữ nguyên size là 12, không thể tùy biến chỉnh to nhỏ hay màu được như dòng ở trên, vậy làm sao để có thể tùy chỉnh to nhỏ và tô màu cho giá trị mình lấy từ cột trong sheet ra ạ ?

trang
trang
2 năm trước

Mình làm như bạn mà sao đến lúc đăng ký xong bên kia lại ko nhận được emali phản hồi

Dũng
Dũng
2 năm trước

Chào anh, cho em hỏi code như thê nào để Cc thêm được người minh muốn họ nhận mail anh nhỉ. Cảm ơn anh

thịnh
thịnh
1 năm trước

có cách nào làm biến mình khai báo đạm lên hoặc đổi màu ko anh ơi
ví dụ như “name” hoặc “email” đó ạ

Duy
Duy
1 năm trước

Hi anh,

Cảm ơn video rất bổ ích của anh ạ.
Anh cho em hỏi bấy giờ em muốn gửi mail cho người nhập nhưng không phải gửi ngay sau khi họ điền forms mà em muốn delay khoảng từ 2-3 ngày rồi mới gửi cho họ có được không ạ. Mong anh hướng dẫn.

Hằng
Hằng
1 năm trước

có cách nào thay đổi đc font chữ không ạ

Thông
Thông
1 năm trước

Mình muốn add thêm ảnh QR code ( mã thanh toán của mình ) để thanh toán thì làm thế nào vậy anh?

Phú
Phú
1 năm trước

Em chèn hình ảnh không được ai đó giúp em với 😭😭😭

Tú Vân
Tú Vân
1 năm trước

A ơi e code xong rồi nhưng vào phần chạy nó ko hiện cái phần guiEmail thì khắc phục ntn ạ?

Yến
Yến
10 tháng trước

Cho em hỏi làm sao để đính kèm tệp khi gửi mail tự động vậy ạ? Em cảm ơn.

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
2 tháng trước

Dạ chào anh, em làm theo vid hướng dẫn và nó hiện lỗi này, mong anh chỉ em cách khắc phục, em cảm ơn ạ

Screenshot-2024-03-18-112445
70
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x