Googel form

2021 – Hướng dẫn Gửi email tự động sau đăng ký Google Biểu mẫu

Xin chào,
Có thể bạn chưa biết, Google Biểu mẫu có thể gửi được email phản hồi tự động sau khi khách hàng đăng ký thông tin qua form.
Nếu bạn đang dùng Google biểu mẫu để nhận các đăng ký từ khách hàng thì bạn có thể gửi cho họ một email cảm ơn sau khi họ đăng ký. Mình sẽ hướng dẫn bạn trong bài viết này.

Gửi email phản hồi bằng Google Biểu mẫu

Video hướng dẫn Gửi email tự động sau đăng ký Google biểu mẫu

Code trong video

function guiEmail (e) {

// truyền vào biến e để lấy giá trị từ biểu mẫu
var email = e.values[2]; //Lấy giá trị của cột số 2 lưu vào biến email
var name = e.values[1]; //Lấy giá trị của cột số 1 lưu vào biến name
var tel = e.values[3]; //Lấy giá trị của cột số 3 lưu vào biến tel
var subject = 'Cảm ơn ' + name + ' đã đăng ký tham dự sự kiện'; //Tiêu đề email
var body = 'Xin chào ' + name + '<br /><br />'; //Nội dung email
body = body + 'Cảm ơn bạn đã đăng ký tham dự sự kiện của chúng tôi. Dưới đây là thông tin đăng ký của bạn: <br />';
body = body + 'Họ tên: ' + name + '<br />';
body = body + 'Email: ' + email + '<br />';
body = body + 'Số điện thoại: ' + tel + '<br /><br />';
body = body + 'Hẹn gặp bạn tại sự kiện.<br />';

MailApp.sendEmail({
to: email,
subject: subject,
htmlBody: body
});

}

Vài lưu ý

Email được gửi khi khách hàng gửi thông tin
Email gửi đi là email của người tạo biểu mẫu
Mỗi ngày chỉ được gửi tối đa 500 email (tài khoản gmail thông thường).
Bạn có thể tìm hiểu thêm về MailApp Class của Google tại đây
https://developers.google.com/apps-script/reference/mail/mail-app
Nếu có câu hỏi, hãy comment bên dưới hoặc gửi tin nhắn cho mình 🙂
.
.
— UPDATE —

Hướng dẫn soạn thảo nội dung email theo ý muốn

Yêu cầu: Tăng độ dài nội dung email thì làm thế nào? Muốn thêm in đậm, in nghiêng, thêm màu sắc cho email thì làm thế nào?
Hướng dẫn:
Bước 1: Truy cập đường link: https://kieuquangvinh.com/html-editor-online/ để soạn thảo nội dung email theo ý muốn.
Bước 2: Copy mã html của nội dung email vừa soạn thảo. Truy cập đường link https://www.textfixer.com/tools/remove-line-breaks.php để loại bỏ dấu xuống dòng. Làm cho toàn bộ mã html vừa copy ở trên cùng một dòng.
Bước 3: Copy mã html trên một dòng vừa tạo được vào trình chỉnh sửa tập lệnh của google sheet và lưu lại.

Video hướng dẫn

.
.
— UPDATE —

Gửi email theo vùng địa lý sau đăng ký

Yêu cầu: Biểu mẫu có cột Tỉnh/Thành phố. Làm thế nào để chỉ gửi email cho những người ở Tp Hà Nội?

Giải pháp: So sánh giá trị cột Tỉnh/Thành phố. Nếu bằng Hà Nội thì gửi email, nếu không thì bỏ qua.

Mở rộng: Có thể mở rộng thêm ra các tỉnh thành phố khác và có thể thay đổi nội dung email theo từng thành phố nếu muốn.

Video hướng dẫn

Code trong video

function guiEmail (e) {
// truyền vào biến e để lấy giá trị từ biểu mẫu
var email = e.values[2]; //Lấy giá trị của cột số 2 lưu vào biến email
var name = e.values[1]; //Lấy giá trị của cột số 1 lưu vào biến name
var tel = e.values[3]; //Lấy giá trị của cột số 3 lưu vào biến tel
var city = e.values[4]; // Lấy giá trị của cột số 4 lưu vào biến city
if (city.split(" ")[0] == "1") {
var subject = 'Cảm ơn ' + name + ' đã đăng ký tham dự sự kiện'; //Tiêu đề email
var body = 'Xin chào ' + name + '<br /><br />'; //Nội dung email
body = body + 'Cảm ơn bạn đã đăng ký tham dự sự kiện của chúng tôi. Dưới đây là thông tin đăng ký của bạn: <br />';
body = body + 'Họ tên: ' + name + '<br />';
body = body + 'Email: ' + email + '<br />';
body = body + 'Số điện thoại: ' + tel + '<br /><br />';
body = body + 'Hẹn gặp bạn tại sự kiện.<br />';
MailApp.sendEmail({
to: email,
subject: subject,
htmlBody: body
});
}
}

— UPDATE —

GỬI EMAIL VỚI 2 ĐIỀU KIỆN LỌC

Yêu cầu:
Một đơn vị có 2 cơ sở, mỗi cơ sở có nhiều nhân viên kỹ thuật xử lý các nhóm công việc khác nhau.
Các nhân viên của cơ sở sẽ gửi các yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật thông qua Google biểu mẫu.
Trong biểu mẫu sẽ cho phép chọn cơ sở và nhóm công việc.
Từ yêu cầu hỗ trợ của nhân viên gửi lên, viết code để gửi email tới đúng nhân viên kỹ thuật của cơ sở được yêu cầu
và đúng nhóm công việc mà nhân viên kỹ thuật đó phụ trách.

Ví dụ:
Nhân viên Kỹ thuật 0 của Cơ sở 1 phụ trách nhóm công việc 1
Nhân viên Kỹ thuật 1 của Cơ sở 1 phụ trách nhóm công việc 2
Nhân viên Kỹ thuật 2 của Cơ sở 2 phụ trách nhóm công việc 1
Nhân viên Kỹ thuật 3 của Cơ sở 2 phụ trách nhóm công việc 2

=> Các nhân viên kỹ thuật sẽ nhận được email yêu cầu hỗ trợ tương ứng với cơ sở họ đang làm việc
và nhóm công việc họ đang phụ trách.

Video hướng dẫn

Code trong video

function guiEmail (e) {

// truyền vào biến e để lấy giá trị từ biểu mẫu
var ID_Phieu = e.values[0];
var Co_so = e.values[1];
var Don_vi = e.values[2];
var Vi_Tri_Phong = e.values[3];
var Noi_Dung_Yeu_Cau = e.values[4];
var Nhom_Cong_Viec = e.values[6];
var Nguoi_Yeu_Cau = e.values[7];
var Tel = e.values[9];
var Email_KT_0 = "kt0@gmail.com"; //KT0 xử lý vấn đề của CS1 Nhóm công việc 1
var Email_KT_1 = "kt1@gmail.com"; //KT1 xử lý vấn đề của CS1 Nhóm công việc 2
var Email_KT_2 = "kt2@hotmail.com"; //KT2 xử lý vấn đề của CS2 Nhóm công việc 1
var Email_KT_3 = "kt3@gmail.com"; //KT3 xử lý vấn đề của CS2 Nhóm công việc 2
// Viết nội dung email lưu vào biến body
var subject = '[PHIẾU YÊU CẦU SỬA CHỮA] '+ ID_Phieu +' - ' + Don_vi + ' Gửi yêu cầu sửa chữa'; //Tiêu đề email
var body = 'Đề nghị các nhân viên Phòng CNTT, nhận yêu cầu và liên hệ với người yêu cầu trong vòng 15 phút kể từ khi nhận được Email<br /><br />'; //Nội dung email
body = body + 'Dưới đây là thông tin yêu cầu: <br />';
body = body + 'Mã phiếu: ' + ID_Phieu + '<br />';
body = body + 'Cơ sở: ' + Co_so + '<br />';
body = body + 'Đơn vị: ' + Don_vi + '<br /><br />';
body = body + 'Vị trí phòng: ' + Vi_Tri_Phong + '<br /><br />';
body = body + 'Nội dung yêu cầu: ' + Noi_Dung_Yeu_Cau + '<br /><br />';
body = body + 'Nhóm công việc: ' + Nhom_Cong_Viec + '<br /><br />';
body = body + 'Người yêu cầu: ' + Nguoi_Yeu_Cau + '<br /><br />';
body = body + 'Điện thoại người yêu cầu: ' + Tel + '<br /><br />';
var nguoinhan = '';
// Kiểm tra Cơ sở 1
if (Co_so.split(" ")[0] == "1") {
// Nếu là cơ sở 1 thì kiểm tra tiếp nhóm nội dung công việc
if (Nhom_Cong_Viec.split(" ")[0] == "1") {
// Nếu là nhóm công việc 1 thì gửi email cho kỹ thuật 0
nguoinhan = Email_KT_0;
}
if (Nhom_Cong_Viec.split(" ")[0] == "2") {
// Nếu là nhóm công việc 2 thì gửi email cho kỹ thuật 1
nguoinhan = Email_KT_1;
}
}
// Kiểm tra Cơ sở 2
if (Co_so.split(" ")[0] == "2") {
// Nếu là cơ sở 2 thì kiểm tra tiếp nhóm nội dung công việc
if (Nhom_Cong_Viec.split(" ")[0] == "1") {
// Nếu là nhóm công việc 1 thì gửi email cho kỹ thuật 2
nguoinhan = Email_KT_2;
}
if (Nhom_Cong_Viec.split(" ")[0] == "2") {
// Nếu là nhóm công việc 2 thì gửi email cho kỹ thuật 3
nguoinhan = Email_KT_3;
}
}
// Kết thúc kiểm tra cơ sở và nhóm công việc
// Bắt đầu gửi email
MailApp.sendEmail({
to: nguoinhan,
bcc: Email_KT_1 + ',' + Email_KT_2 + ',' + Email_KT_3,
subject: subject,
htmlBody: body
});

}

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Tâm
Tâm
2 years ago

Chào bạn, cám ơn video hướng dẫn thật hữu ich.
Trong quá trình làm thì mình gặp một vẫn đề như sau:
+ Khi bấm vào “Các kích hoạt của dự án hiện tại” thì mail của mình hiện ra không giống bạn. Cụ thể là nó chuyển mình đến 1 trang nhứ sau :”https://script.google.com/home/projects/1XxDOqnndmXVqC93bJowwplgyK_v6g2Ni3RbA8le0a_Y3A7MQCrL7lums/triggers?owned_by=1″ nên mình không thể tiến hành các bước tiếp theo được,
Bạn có thể giúp mình xem xét vấn đề này với nhé.

SỸ ANH
SỸ ANH
2 years ago

CHO EM HỎI CHÚT Ạ

EM GHI CẤU TRÚC GIỐNG NHƯ ANH, NHƯNG GHI GỬI MAIL THÌ LẠI KHÔNG RA NỘI DUNG Ạ

Nhật Trường
Nhật Trường
1 year ago

Để có thể chèn ảnh vào thì dùng lệnh code nào vậy bạn, mình có xem qua lệnh code html search trên GG

=
nhưng không biết chèn sao, bạn có thể hướng dẫn mình được không?

Linh
Linh
1 year ago

Chào anh, Em muốn gửi email cho hai nhóm khách hàng là người Việt và người sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh khi khách hàng làm khảo sát (khá giống trường hợp gửi theo thành phố như trong bài viết của anh). Cụ thể là nếu khách chọn tiếng Việt sẽ được gửi nội dung email tiếng Việt; khách chọn làm khảo sát bằng tiếng Anh thì sẽ gửi email nội dung tiếng Anh. Em có thử làm theo cách anh hướng dẫn như trên bài nhưng chắc không đúng cách nên nó không ra. Và ở dòng code: if… Read more »

Duong Huyen
Duong Huyen
1 year ago
Reply to  Kiều Vinh

Mình cũng bị lỗi này bạn xem giúp mình với

Trần Tuấn Long
Trần Tuấn Long
1 year ago

Để chèn file (file này có sẵn trong gg Driver) thì dùng code nào ạ. rất cảm ơn bạn

NGUYEN NGOC DUNG
NGUYEN NGOC DUNG
1 year ago

Mình đã xem và làm được, video hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể. Trong quá trình làm cũng có chút nhầm lẫn nhưng mình đã hỏi và được bạn Vinh hướng dẫn lại. Cảm ơn bạn rất nhiều

Duong Huyen
Duong Huyen
1 year ago

Cảm ơn Vinh rất nhiều, em rất nhiệt tình hướng dẫn chi tiết để mình chạy được ứng dụng phù hợp với công việc.

NGUYEN NGOC DUNG
NGUYEN NGOC DUNG
1 year ago

Chào bạn, bạn cho mình hỏi form của mình đăng ký 1 ngày khoảng 2-300 lần. (<500). Nhưng sao nhiều mail vẫn bị báo lỗi ” Dịch vụ bị gọi quá nhiều lần trong 1 ngày”. Bạn chỉ giúp mình cách khắc phục được ko? Cảm ơn bạn nhiều

kqv.jpg
Nguyệt
Nguyệt
10 months ago

Em gõ code như a hướng dẫn, nhưng khi chạy thì báo lỗi “TypeError: Cannot read property ‘values’ of underfined (dòng 3, têm “Mã”) ” Em không biết sửa như thế nào ạ?

Phan Nguyên
9 months ago

ok

Last edited 9 months ago by Phan Nguyên
Phan Nguyên
9 months ago

Sao mình làm nhưng khi bấm chạy tập lệnh thì báo lỗi như này

Untitled.png
NGUYEN NGOC DUNG
NGUYEN NGOC DUNG
8 months ago

14:01:56LỗiTypeError: Cannot read property ‘values’ of undefined
guiEmail@ Mã.gs:4
Chào bạn, lúc trước mình làm theo hướng dẫn của bạn thì được rồi nhưng giờ hình như thay đổi gì, nó lại báo lỗi bạn ạ. mình gửi mã lỗi ở trên bạn xem giúp mình được ko

Minh Hau
Minh Hau
7 months ago

EM cũng gặp lỗi tương tự ah, đang đợi anh Vinh hướng dẫn thêm

Daitran
Daitran
6 months ago

gặp lỗi như bạn, không biét làm sao? Ai đã làm được xin hướng dẫn giúp ạ

Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
6 months ago

Dạ a ơi, làm sao để chỉ gửi email cho trường vừa mới được thêm tự động vào biểu mẫu thôi ạ

Thuy Hang
Thuy Hang
5 months ago

Chào bạn,
Mình thực hiện email trả lời tự động giống như bạn tuy nhiên giao diện không giống như bạn hướng dẫn. NHờ bạn hướng dẫn giúp mình nhé. Mình cảm ơn

Last edited 5 months ago by Kiều Vinh
Yến Thu
Yến Thu
5 months ago

Mình bị hiện lỗi Syntax error: SyntaxError: Unexpected token ‘<‘ line: 5 file: Code.gs
Code của line 5 nếu chưa remove line break là:
<div>&nbsp;</div>

Loan
Loan
4 months ago

anh ơi cho e hỏi chút làm sao để mail tự động này khi đến hộp thư của khách hàng không vào mục spam.
em cảm ơn ạ!

huyen
huyen
2 months ago

Em làm theo hướng dẫn nhưng ra lỗi
TypeError: Cannot read property ‘values’ of undefined
guiEmail@ Code.gs:4

Nhờ anh xem giúp em với ạ

của
của
1 month ago

a ơi cho em hỏi ví dụ mình tạo một from đơn hàng ví dụ trên from có những mặt hàng a,b,c,d để khách điền số lượng ví dụ khách chỉ điền số lượng mặt hàng a với c còn b với d để trống thì khi e code em code để gửi mail cho khách em chỉ biết code thể hiện một lúc tất cả sản phẩm thôi cái nào có thì hiện giá trị cái nào ko thì rõng chứ hk biết code chỉ cho ra những sản phẩm có order thôi mong anh chỉ em với ạ… Read more »

Thảo
Thảo
1 month ago

Anh ơi, em có làm thử theo như anh hướng dẫn thì em đã làm được thành công rồi. Em muốn tạo email mà có thể đính kèm file luôn, anh có thể chỉ em viết code thêm trong trường hợp này được ko?
Với em đang muốn gửi email tự động từ sender hiển thị là 1 tài khoản alias khác mà dùng tài khoản cá nhân của em để đăng nhập, ko biết có thể hỗ trợ em thêm phần gửi từ tài khoản alias được ko?

Last edited 1 month ago by Thảo
Dũng
Dũng
1 month ago

hello a, cám ơn a vì sự đóng góp này
cho e hỏi a có thể reup bài cuối được ko ạ, hiện tại clip yotube đã die r ko xem dc ạ!
thks a đã hỗ trợ ạ

36
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x