Lưu trữ thẻ: Getresponse

[Video] Tạo Campaign và Form đăng ký nhận email trong GetResponse

Chào bạn, Để gửi được email trong GetResponse thì trước tiên bạn phải có campaign

[Video] Hướng dẫn đăng ký tài khoản GetResponse – chỉ 1 phút 50 giây

Xin chào, Đây là video hướng dẫn bạn đăng ký tài khoản GetResponse – phần

Hướng dẫn đăng ký GetResponse và chạy chiến dịch Email Marketing đầu tiên

Chào bạn, Tôi đã sử dụng GetResponse để làm Email Marketing trong gần 4 năm

1 Các bình luận