Content Marketing là làm gì?

Content Marketing

Bài viết này copy từ FB anh Phạm Thanh Tuấn. Tôi lưu lại để đọc khi cần.
.

Content marketing

Là việc tạo ra và phân phối các nội dung có giá trị, phù hợp và nhất quán để thu hút & chuyển đổi nhóm khách hàng mục tiêu dọc theo hành trình khách hàng phục vụ cho mục đích truyền thông thương hiệu hoặc bán hàng để gia tăng doanh số, thị phần, độ phủ như 1 cách làm marketing.

Đọc tiếp