10 loại content thu hút khách hàng

Copywriting

Content 1: Liệt kê Giả sử có 1 bài báo đặt như thế này: “Những cách để trở nên giàu có” Bạn thấy như thế nào? Có hay không? Có thuyết phục được bạn nhấn vào và xem bài báo đó không? Tôi nghĩ là có nhưng rất ít, bởi nó chưa đánh mạnh vào … Đọc tiếp 10 loại content thu hút khách hàng

Viết nội dung theo phong cách Kể chuyện – Concept bị bỏ quên

Copywriting

“Người ta dễ dàng bỏ qua một bài quảng cáo, nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua một câu chuyện”

Hôm nay chúng ta sẽ bàn về cách viết nội dung theo phong cách kể chuyện

Đọc tiếpViết nội dung theo phong cách Kể chuyện – Concept bị bỏ quên

11 Xu hướng Digital Marketing & Content 2019

Digital Marketing

11 Xu hướng Digital Marketing & Content 2019: Nền tảng quan trọng cho định hướng digital marketing & content strategy.

2018 là một năm nhiều biến động. Biến động từ chính sách của các quốc gia đối với các công ty công nghệ. Biến động từ chính nội tại các nền tảng lớn (Google, Facebook) trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt khi mà miếng bánh toàn cầu đã chạm ngưỡng. Biến động từ tư duy và cách làm Digital Marketing của doanh nghiệp, người dùng Việt Nam.

Đọc tiếp11 Xu hướng Digital Marketing & Content 2019