Content Marketing là làm gì?

Content Marketing

Bài viết này copy từ FB anh Phạm Thanh Tuấn. Tôi lưu lại để đọc khi cần.
.

Content marketing

Là việc tạo ra và phân phối các nội dung có giá trị, phù hợp và nhất quán để thu hút & chuyển đổi nhóm khách hàng mục tiêu dọc theo hành trình khách hàng phục vụ cho mục đích truyền thông thương hiệu hoặc bán hàng để gia tăng doanh số, thị phần, độ phủ như 1 cách làm marketing.

Đọc tiếp

11 Xu hướng Digital Marketing & Content 2019

Digital Marketing

11 Xu hướng Digital Marketing & Content 2019: Nền tảng quan trọng cho định hướng digital marketing & content strategy.

2018 là một năm nhiều biến động. Biến động từ chính sách của các quốc gia đối với các công ty công nghệ. Biến động từ chính nội tại các nền tảng lớn (Google, Facebook) trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt khi mà miếng bánh toàn cầu đã chạm ngưỡng. Biến động từ tư duy và cách làm Digital Marketing của doanh nghiệp, người dùng Việt Nam.

Đọc tiếp