7 Giai đoạn Tài chính của một người tự do

Quản lý tài chính cá nhân

Nhiều người cho rằng tự do tài chính nghĩa là có đủ tiền để không bao giờ làm việc nữa. Tuy nhiên, có nhiều mức độ khác nhau về tự do tài chính. Và rất ít người biết họ đang ở giai đoạn tài chính nào trong cuộc đời.

Dưới đây là 7 giai đoạn tài chính mà bạn sẽ đi qua để đạt được sự tự do mà mình muốn:

Đọc tiếp