Phương pháp điều trị ung thư Mới bằng thức ăn tự nhiên?

Một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất trên thế giới đã thay đổi quan điểm của mình về cách điều trị ung thư.
Bệnh viện Johns Hopkins là một bệnh viện trường đại học nằm ở Baltimore, Maryland ở Hoa Kỳ.
Johns Hopkins được phân loại ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của các bệnh viện tốt nhất tại Hoa Kỳ.

Sau nhiều năm nói với mọi người hóa trị liệu là cách duy nhất để điều trị ung thư và loại bỏ ung thư, Bệnh viện Johns Hopkins đã bắt đầu nói với mọi người rằng có những lựa chọn thay thế khác với hóa trị liệu: một cách hiệu quả để chống lại ung thư là không nuôi các tế bào ung thư với các chất dinh dưỡng cần thiết cho nó để nó không phát triển được.

Đọc tiếpPhương pháp điều trị ung thư Mới bằng thức ăn tự nhiên?